27100-(M-100) Manyetik Sehpa

Matkaplar/ManyetikMatkap/27100-M-100.jpgBalant覺 Boaz覺 l癟羹s羹 : 65mm

Maks. Y羹kseklik : 650/25

Manyetik Tutunma G羹c羹 : 18.000 N

A覺rl覺k : 22 kgMAG 32 Manyetik Matkap 32mm

metabo-mag32Giri G羹c羹: 1000 W

覺k覺 G羹c羹: 520 W

Y羹ks羹z Devir: 700 d/d

Y羹kteki Devir: 450 d/d

Tork: 50 Nm

Kesme Pan癟覺

ile Delme ap覺: 32 mm

Metkap Ucu

襤le Delme ap覺: 13 mm

Matkap Ucu Balant覺s覺: 19 mm -Veldon

Maks. Delme Derinlii: 50 mm

Manyetik Sehpa l癟羹s羹: 80x189 mm

A覺rl覺k: 9,5 kg

襤NCELE

MAG 50 Manyetik Matkap 50 mm

metabo-mag50Giri G羹c羹: 1200 W

覺k覺 G羹c羹: 620 W

Y羹ks羹z Devir: 100-250 d/d

200-450 d/d

Y羹kteki Devir: 250 d/d

450 d/d

Tork: 90/50 Nm

Kesme Pan癟覺

ile Delme ap覺: 50 mm

Metkap Ucu

襤le Delme ap覺: 20 mm

K覺lavuz ekme l癟羹s羹: M16

U癟 Balant覺 Sistemi: Mors MK2

Matkap Ucu Balant覺s覺: 19 mm -Veldon

Maks. Delme Derinlii: 50 mm

Manyetik Sehpa l癟羹s羹: 90x190 mm

A覺rl覺k: 12,7 kg

襤NCELE

B 32/3 Manyetik Matkap 100 mm

metabo-b32 3Giri G羹c羹: 1800 W

覺k覺 G羹c羹: 1200 W

Y羹ks羹z Devir: 170 - 320 - 470 d/d

Y羹kteki Devir: 110 - 190 - 280 d/d

Tork: 190/120/90 Nm

Kesme Pan癟覺

ile Delme ap覺: 100 mm

Metkap Ucu

襤le Delme ap覺: 32 mm

U癟 Balant覺 Sistemi: Mors MK3

Maks. Delme Derinlii: 70 mm

A覺rl覺k: 7,5 kg

襤NCELE

M 100 B 32/3 i癟in Manyetik Sehpa

metabo-m100Manyetik Sehpa l癟羹s羹: 110x220 mm

Manyetik Tutunma G羹c羹: 18 kN

A覺rl覺k: 22 kg

襤NCELE